About

UPOZNAJTE NAS / Get To Know Us

Adventisti vjeruju da je život više od nakupljanja "stvari". Radi se o nečem više od preživljavanja. To znači više od jednostavno maksimiziranja užitka i minimiziranja boli. Vjerujemo da je svaki život od beskrajne vrijednosti. Zašto? Jer svaki je čovjek čudesno stvoren od Boga koji želi da živimo život u potpunosti. Štoviše, poslao je svog Sina da pokaže istinsku ljubav, oprost i milost.

Adventists believe life is more than just the accumulation of "stuff". It’s about more than just surviving. It means more than simply maximising pleasure and minimising pain. We believe every life is of infinite value. Why? Because every human is miraculously crafted by God who wants us to live life to the full. What's more, He sent His Son to demonstrate true love, forgiveness and grace.

Read about our beliefs

25.06.2024 IN LOVING MEMORY - MARIJA RAJKOV

Starts 25 Jun 2024, 10:30am