Visit

Svake subote ujutro širom svijeta adventisti se okupljaju da bi slavili Isusa kroz glazbu, molitvu i biblijska učenja.

Dan započinje subotnjom školom, u 10:00 sati. Za djecu su organizirane pjesme, priče i zabavne aktivnosti. Za odrasle osobe postoje manje grupe u kojima se Biblija čita i raspravlja u manje formalnom okruženju od tipične crkvene službe. Ovdje je dobrodošlo sudjelovanje publike. Možete postaviti pitanja i saznati više.

Glavni program crkve u crkvi traje obično od 11 do podne ili nešto duže. Pjevanje, molitva i propovijed gotovo su zagarantirani, ali ovisno o tjednu, biti ćete obradovani posebnom glazbom, dramom, dječjom pričom ili drugim kreativnim izrazima.

Crkva je otvorena za sve i voljeli bismo da nam se pridružite!


Every Saturday morning around the world, Seventh-day Adventists gather in the community to worship Jesus through music, prayer and Bible teachings.

The day starts with Sabbath School at 10:00 am. For children, there are songs, stories, crafts and fun activities. For adults, there are smaller groups where the Bible is read and discussed in a less formal setting than a typical church service. Audience participation is welcomed. You can ask questions and learn more.

The church’s main worship program usually runs from 11 am to noon. Singing, prayer, and a sermon are almost guaranteed, but depending on the week, you might be treated to special music, drama, a children’s story, or other creative expressions.

Church is for everyone, and we’d love for you to join us!

FAQ

Kada se održavaju bogoslužja? 

Svake subote ujutro s početkom u 10:00 sati.

Trebam li Bibliju?

Ne. Ne morate donijeti ništa - samo sebe. Ako želite Bibliju, možete je posuditi kada dođete ovdje. Također možete besplatno preuzeti aplikaciju Biblije na svoj pametni telefon.

Trebam li ići ako ne poznajem nikoga?

Naša crkva je mjesto gdje su svi ljudi dobrodošli, bez obzira jeste li mlađi ili stariji, dugogodišnji kršćanin ili duhovni tragalac. Voljeli bismo vas upoznati! Ako se osjećate nervozno, možete doći s prijateljem ili nam jednostavno pošaljite poruku.

Hoće li me se tražiti da dajem novac?

Svaki tjedan dajemo našim redovitim posjetiteljima priliku da podrže različite svrhe. Nije potrebno niti očekivano da date donaciju, posebice ako nas posjećujete prvi put.

Hoću li biti zamoljen da govorim javno ili da se molim?

Ako sudjelujete u biblijskoj studijskoj grupi, vjerojatno će vas zamoliti da se predstavite i iznesete svoje mišljenje o tome o čemu se raspravlja. No, nije tipično da se prvi put gost bude istaknut tijekom bogoslužja. Molitva je važan dio bogoslužja i dobrodošli ste da se pridružite, ali nitko vas nikada neće prisiljavati da se molite.

Kome se obratiti ako imam bilo kakvih pitanja?

Pitajte možete li razgovarati s nekim članom voditeljskog tima - pastora ili jednim od starješina. Ili jednostavno započnite s nekim tko izgleda prijateljski nastrojen!


When are worship services held?

Every Sabbath (Saturday) morning starting at 10 am.

Do I need a Bible?

No. You don’t have to bring anything—just yourself. If you would like a Bible, you can borrow one when you get here. You can also download a free Bible app to your smartphone.

Should I go if I don’t know anyone?

Our church is a place where all people are welcome, whether you’re younger or older, a lifelong Christian or a spiritual seeker. We would love to meet you! If you feel nervous, bring a friend or send us a message.

Will I be asked to give money?

Every week, we give our regular attenders the opportunity to support various causes. It’s not required or expected that you give a donation, especially if you’re visiting us for the first time.

Will I be asked to speak publicly or pray?

If you participate in a small group Bible study, you’ll probably be asked to introduce yourself and to offer an opinion on what’s being discussed. But it’s not typical for a first-time guest to be singled out in the main worship service. Prayer is an important part of worship, and you are welcome to join in, but no one will ever force you to pray.

Who do I speak to if I have any questions?

Ask if you can speak to one of the leadership team—the pastor or one of the elders. Or just start with someone who looks friendly!

Contact Us

Our Team

Manuel Tikulin

Pastor

Marko Levatic

Senior Elder

Deborah Jenkins

Elder

Mladen Kukolja

Church Secretary